قلم سرا

خط خطی های راحیل بانو

رنگ های آسمان ، قسمت بیستم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_بیستم

.

- اهان راستی یادم رفت جناب معاون آموزشی

بگید کلاس های معارف و اخلاق رو جمع کنند!

 

همه چپ چپ نگاهم کردند

- اخه گویا یا مطالبشون به درد نخوره یا کارمندای دانشگاه اون ها رو پاس نکرده اند

بهتره اول واسه کارمنداتون برگذار کنید بعد دانشجوها رو مجبور کنید تو اون کلاس ها شرکت کنن!

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت نوزدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_نوزدهم

.

موقع نماز صبح پیرمرد بیدارم کرد

- پاشو بابا جان

پاشو نمازت رو بخون

بیدار شدم

تب کارن بهتر شده بود اما هنوز هذیون می گفت

پیر مرد تا صبح نخوابیده بود

- تاصبح طفل معصوم اسم تو رو می گفت

زینب خاتون، بابا جان، جانماز من و بیار کمک کن نمازم رو بخونم

بلد شدم

سه شنبه بود

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت هجدهم

🌹

هو الحی

.

#قسمت_هجدهم

.

- خانوم شما باید همین الان برید بیرون 

وگرنه.. !

- وگرنه چی؟

- به پلیس تلفن می کنم

- پس برو و تلفن کن!

- مایک: تو نمی خوای بری بیرون تا لباساش رو عوض کنه؟

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت هفدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_هفدهم

.

- نگاه کن می دونم پسر خوبی هستی

می دونم که واقعا قصدت ازدواجه اما نمی تونم ازت بخوام به خاطر من شیعه بشی

- چرا؟

نکنه چون ایرانی نیستم؟

یا چون تو روستا بزرگ شدم؟

- نه ربطی نداره

نگاه کن اگه تو الان به خاطر من شیعه بشی ،چی تضمین می کنه که بعدا به خاطر چیز دیگه ای از تشیع خارج نشی؟

- تا وقتی تو باشی خودت

- زندگی فیلم هندی نیست کارن

- اتفاقا هست

فقط ادم ها دیگه همونی که می گن نیستن

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت شانزدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_شانزدهم

.

- من ازت خوشم میاد 

ازت با این که کامل نمی شناسمت خواستگاری کردم

ازت خواستم اجازه بدی اشنا بشیم اما تو.. .

- من چی؟

- تو حتی به خودت زحمت نمی دی در مورد من فکر کنی

- گمون می کنم حرفام رو قبلا زده باشم

- تو با من مشکلی داری؟ از من بدت میاد؟

- من نه با تو مشکلی دارم نه از تو بدم میاد ولی جزو آدم های معمولی زندگیم هستی

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت پانزدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_پانزدهم

.

اون با ولع لقمه ی من رو می خورد

بچه ها از خنده قهقهه می زدن - چیه بخورش دیگه

- این دهنی توئه و من نمی خورمش

- من و تو نداریم که

نگاه چه لقمه ی خوشمزه ایه

- نخیرم تف مالیه

- اصلا اون مزه داده بهش

- اشلی: بسه کارن حالمون رو بهم زدی

- مگه دروغ می گم

یکی رو انتخاب کن

یا من خودم بگذارم دهنت یا اینکه خودت می خوریش

- هیچکدوم

- جدی گفتم

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت چهاردهم

 

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_چهاردهم

.

بچه ها هم هر کدوم یه کاری می کردند

یه دفعه کارن هنذفری گذاشت و شروع کرد حرف زدن به هندی - مامان اینا دوستامن

نگران من اینجا نباشید

 

اومد لب زیر انداز بین من و اشلی نشست و گوشیش رو گرفت به طرف من

- مامان می خوام واست عروس بیارم

نگاش کن

مطمئنم عاشقش میشی درسم تموم بشه با خودم میارمش اونجا

چشم قول می دم زودتر بیارمش اصلا واسه روز جشن چه طوره؟

خوشت میاد؟

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت سیزدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_سیزدهم

.

امتحانای میان ترم تموم شد

نمره ی کارن تو تمامش الف شده بود

کارن با بچه های اکیپ در غیاب من صحبت کرده بود و راضیشون کرده بود که کمکش کنن

یه جورایی قسم خورده بود واسشون که راست می گه

 اون ها هم با شرط قبول کرده بودند

وقتی رفتم سمت بچه ها کارن رو اونجا دیدم

- تو اینجا چی کار می کنی

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت دوازدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_دوازدهم

.

- خواهش می کنم بهم فرصت بده

اره یه اشتباهی کردم اما می خوام دوست من باشی

- خوب گوش کن من دوست هیچ پسری نیستم و نخواهم بود

- پس اون سه تا پسر تو اکیپ شما چی کار می کنن؟

- اونا هم کلاسی های من ان همین و تمام

دوست دختر هیچ کدوم نیستم

- زینب من کتاب دینی شما رو خوندم اگه این رو غلط می دونی اون هم بر اساس دین تو اشتباهه

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️

رنگ های آسمان ، قسمت یازدهم

 

🌹

هو الحی

.

#قسمت_یازدهم

.

- این جزوه های این دوهفته است واسه تمام کلاس هایی که بودم

-خب؟

- واسه کانال جزوه

درسایی که خودم دارم رو جزوه نوشتم

 

جزوه ها رو در اوردم

همشون رو مرتب کرده بود

و به انگلیسی و خیلی خوش خط نوشته شده بود

- این ها همه انگلیسیه

- می دونم اما همه ی بچه ها فارسی زبان نیستن یا شاید صحبت کنن ولی نوشتنش و خوندنش واسشون سخته - تو تمام جزوه هایی که من قبلا نوشته بودم رو هم ترجمه کردی؟

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
راحیل بانو🤷‍♀️